အကင်

Sea-Lobster-BBQ
ကျောက်ပုဇွန်ကင်
Tiger-Prawn-BBQ
တိုက်ဂါးပုဇွန်ကင်
Shell-Fish-(BBQ)
ခရုကင်
ဂံုးေယာက္မကင္
ဂုံးယောက်မကင်
Crab-BBQ
ဂဏန်းကင်
Grouper-Fish-BBQ-(Spicy-of-Sweet)
ကျောက်ငါးကင် (ချို၊ စပ်)
  • Cuttle-Fish-Salad-Sweet
  • Bamboo-Clam-Salad-Sweet
  • Fishermans-Curry
  • Bamboo-Clam-BBQ
  • Crab-BBQ
  • Cuttle-Fish-BBQ
  • Fish-Soup-Sweet
  • Flower-Crab-Curry