ဆက်သွယ်ရန်

လိပ်စာ :

အမှတ်(361) ၊ ရွှေဂုံတိုင်လမ်းမ၊ တာမွေအဝိုင်းထိပ်အနီး၊ ဗိုလ်စိန်မှန်ရပ်ကွက်၊ ဗဟန်းမြို့နယ် ၊ ရန်ကုန်မြို့ ။

+ ၉၅-၉၂၅၃၀၄၂၄၅၆ , + ၉၅-၉၂၆၁၄၅၁၃၇၁

office@minlanseafood.com, kyawswarjpn@gmail.com

စုံးစမ်းမေးမြန်းရန် :

  • Cuttle-Fish-Salad-Sweet
  • Bamboo-Clam-Salad-Sweet
  • Fishermans-Curry
  • Bamboo-Clam-BBQ
  • Crab-BBQ
  • Cuttle-Fish-BBQ
  • Fish-Soup-Sweet
  • Flower-Crab-Curry