ပုဇွန်

Preserved-Prawn-BBQ
ရေချိုပုဇွန်ကင်
Rice-Salad-Prawn-(Hot)
ပုဇွန်ထမင်းသုပ်
Tiger-Prawn-Tomyum-Curry
တိုက်ဂါးပုဇွန် ချဉ်စပ်
Ko-Ko-Ngepali-Grilled-Prawn
ငပလီပုဇွန်ကင်
Preserved-Prawn-Fire-Bug
ရေချိုပုဇွန်မီးဖုတ်
Steamed-Prawn-with-Glass-Noodle
Steamed-Prawn-with-Glass-Noodle
Steamed-Preserved-Prawn
ရေချိုပုဇွန်ပေါင်း
Steamed-Tiger-Prawn-with-Banana-Leaf
တိုက်ဂါးပုဇွန်ငှက်ပျောပေါင်း
Tiger-Prawn-BBQ
တိုက်ဂါးပုဇွန်ကင်
Tiger-Prawn-Salad-(Hot)
တိုက်ဂါးပုဇွန်သုပ် (အစပ်)
  • Cuttle-Fish-Salad-Sweet
  • Bamboo-Clam-Salad-Sweet
  • Fishermans-Curry
  • Bamboo-Clam-BBQ
  • Crab-BBQ
  • Cuttle-Fish-BBQ
  • Fish-Soup-Sweet
  • Flower-Crab-Curry